විවාහ වුණ දිනයේ මනාලයා ළඟ බලන් ඉන්නකොට මීනා ප්‍රසාදිනී පේෂල සමගින් යුග ගී ගයයි මෙන්න කවුරුත් නොදුටු දේ

ගොඩක් රසිකයන් අතර ජනප්‍රිය ගායිකාවක් තමයි මීනා ප්‍රසාදිනී කියලා කියන්නේ.

ඉතින් මීනා පසුගිය දා දිනයේ යුග දිවියට පිවිසුණා. ඇගේ අතිනත ගත්තේ ඉරේෂ් පෙරේරායි.

ආගමික චාරිත්‍රවලට අනුකූලව විවාහ මංගල්‍යය උත්සවය පැවැත්වී තිබුණේ දේවස්ථාවයකයයි.

මේ මීනා විවාහා උත්සවය දිනයේ පේෂණ මනෝජ් සමග යුග ගීතයක් ගායනා කල හැටි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *